Bij VBJ Vastgoed concentreren wij ons op het beleggen in en het ontwikkelen van woon-, winkel- en kantoorpanden in de regio midden Nederland en groot Amsterdam. In dit segment leveren wij een toegevoegde waarde voor de eindgebruikers van vastgoedobjecten. Een gemotiveerd team van specialisten werkt dagelijks aan de uitbreiding van de beleggingsportefeuille en verbetering van de bestaande objecten in portefeuille.

Wij hebben als doel het in stand houden en verder uitbouwen van een kwalitatief hoogwaardige beleggingsportefeuille met een voornamelijk Randstedelijke spreiding.

Onze portefeuille

Wij renoveren voor eigen rekening en risico (kleinschalige) vastgoedobjecten op een hoogwaardig niveau.