Bij VBJ Vastgoed concentreren wij ons op het beleggen in en het ontwikkelen van woon-, winkel- en kantoorpanden in de regio midden Nederland en groot Amsterdam. In dit segment leveren wij een toegevoegde waarde voor de eindgebruikers van vastgoedobjecten. Wij hebben als doel het in stand houden en verder uitbouwen van een kwalitatief hoogwaardige beleggingsportefeuille met een voornamelijk Randstedelijke spreiding

visie

portefeuille

ontwikkelen